Přihlásit se...
uživatelské jméno:
heslo:
Úvod >> Náhradní plnění

Náhradní plnění

Náhradní plnění

Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. je každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců povinen zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením tzn. na každých 25 zaměstnanců jednoho pracovníka se ZPS. Tuto povinnost plní zaměstnavatel následujícími možnými způsoby:

  • zaměstnáváním občanů se ZPS ve výši povinného podílu
  • odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každého chybějícího zaměstnance se ZPS
  • nákupem zboží nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávající více než 50% zaměstnanců se ZPS ve výši 7 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každého chybějícího zaměstnance se ZPS.
  • Povinný podíl může zaměstnavatel plnit kombinací všech tří výše uvedených způsobů.
Státní instituce

Zaměstnavatelé, kteří jsou organizační součástí státu, nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl odvodem do státního rozpočtu, nýbrž jen zaměstnáváním osob se zdravotním postižením nebo nákupem zboží od firem zaměstnávajících nad 50% osob se zdravotním postižením.
Zaměstnavatel je povinen do 15.února následujícího kalendářního roku písemně oznámit úřadu práce místně příslušnému podle svého sídla nebo trvalého pobytu plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění.

© Slavomír Raszka