Náhradní plnění

Firma splňuje podmínky stanovené § 81 odst. 2 písm. b, zákona č. 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti, na jehož základě poskytuje: NÁHRADNÍ PLNĚNÍ.

V souladu s novelou zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 81 odst. 1) s platností od 1. 1.
2005 je stanoveno, že každý zaměstnavatel, zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je
povinen zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Pokud to nesplní, je povinen odvést
do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat,
ročně 2,5 násobek průměrné mzdy nebo odebrat výrobky a služby od společnosti poskytující
náhradní plnění.

Naše chráněná dílna Vám nabízí náhradní plnění při využití našich služeb nebo nákupem
našich výrobků.

Děkujeme, že pomáháte!

Děkujeme, že prostřednictvím naších služeb příspíváte ke zlepšení životů osob s nejrůznějšími zravotními handicapi a součastně s námi plníte svou povinnost vůči státu.

Přejít nahoru